Cáp Điều Khiển Ngầm không chống nhiễu CVVTAVA

4.000