Cáp Điều Khiển Chống Nhiễu Băng Đồng 0,6/1kV CVV-S Hoặc Lưới Đồng SB

45.000 

Cáp Điều Khiển Chống Nhiễu Băng Đồng 0,6/1kV CVV-S Hoặc Lưới Đồng SB

  • Cách điện bằng PVC, Hoặc XLPE
  • Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện.
    Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.
    Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
  • Tiết diện ruột dẫn 0,5mm -6mm2